České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická

ŠKOLNÍ STRÁNKY


Martin Čadík
zpět na hlavní stránkuPGS NA ČVUT PRAHA:
From Web to Workplace (přednes kapitol 4 a 18 z knihy From Web to Workplace, pro PGS předmět Hypermediální Systémy)
MapEdit (Dilewa) (víceuživatelská editace map, pro PGS předmět Virtuální Realita)
Java3D (přednáška o Java3D API)
Delaunay triangulation and Voronoi diagram (Java applet demonstrating an algorithm for incremental construction of Delaunay triangulation)
SEMESTRÁLNÍ A PODOBNÉ PRÁCE PRO ČVUT PRAHA:
XML - eXtensible Markup Language (referát pro předmět Aplikace Počítačové Grafiky)
OCR (rozpoznávání znaků) Hopfieldovou neuronovou sítí (referát pro předmět Neuronové sítě A Neuropočítače)
GPS do ruky (referát pro předmět Nová Média)
Paralelní algoritmus řešení problému Trohúhelníkový kolíčkový soliter (referát pro předmět Paralelní systémy a AlgoRitmy)
Světelné zatížení ulice (referát pro předmět VIZualizace)
Systém X-window (referát pro předmět Vybrané Partie z operačních Systémů)
PROGRAMY VYTVOŘENÉ BĚHEM STUDIA NA SPŠE PARDUBICE:
QASM - Quick Assembler - prostředí borlandského stylu pro programování v assembleru
qasm.arj si zde můžete stáhnout
qasm.zip verze pro 200MHz a rychlejší počítadla

HA - Harmonická analýza - program pro výuku a výpočty harmonické analýzy, pro Microsoft Windows
ha.zip si zde můžete stáhnout