České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická

SIMULACE A VIZUALIZACE SVĚTELNÉHO ZATÍŽENÍ

Diplomová práce


Vypracoval: Martin Čadík
Vedoucí práce: Doc. Ing. Pavel Slavík, CSc.

Datum odevzdání: 25. 1. 2002

Download:
kompletní text diplomové práce (1.7MB, PDF)
kompletní text diplomové práce (5.5MB, ZIP-PS)
text diplomové práce bez obrázků (0.5MB, ZIP-PS)


ABSTRAKT

Vizualizace světelného zatížení je problém z oblasti globálních zobrazovacích metod, cílem je zvýraznění oblastí podle účinku světelného záření na objekty v dané vstupní scéně. Tato práce podává přehled známých vyzařovacích metod, popisuje problémy vyskytující se při implementaci a jejich možná řešení. Daný problém řeší pomocí hierarchické Monte Carlo vyzařovací metody. Součástí práce je popis implementace této metody v programovacím jazyce Java.

  
Vizualizace světelného zatížení ulice
Obrázek 1: Vizualizace světelného zatížení ulice
Vizualizace světelného zatížení ulice
Obrázek 2: Vizualizace světelného zatížení ulice